Ochrana dat

Užíváním naší webové stránky vyjadřujete souhlas se získáváním, zpracováním a využíváním údajů odpovídajících popisu v následujícím textu. Naši webovou stránku lze standardně navštěvovat bez registrace. Přitom jsou pro statistické účely ukládány na serveru údaje, jako jsou například prohlížené stránky, resp. názvy prohlížených souborů, datum a čas, aniž by se tyto údaje vztahovaly bezprostředně k Vaší osobě. Osobní údaje, zejména jméno, adresa nebo e-mailová adresa jsou pokud možno získávány na základě dobrovolnosti. Bez Vašeho souhlasu nejsou údaje předávány třetím osobám.

Práva subjektu údajů uvedená v následujícím textu můžete uplatnit, pokud jsou splněny příslušné podmínky. Vezměte prosím na vědomí, že předtím musíte případně prokázat svou totožnost.

- Právo na informace: Můžete – zpravidla bezplatně – požadovat potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a podle čl. 15 GDPR můžete požadovat informace o těchto údajích a informacích.
- Právo na opravu, pokud jsou o Vás zpracovávány nesprávné a neúplné údaje (čl. 16 GDPR).
- Právo na výmaz osobních údajů, které se týkají Vaší osoby, pokud jsou splněny podmínky čl. 17 GDPR.
- Právo na omezené zpracovávání Vašich údajů podle čl. 18 GDPR.
- Právo na přenositelnost a obdržení osobních údajů, které jste poskytli v automatizovaném režimu, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu (čl. 20 GDPR).
- Při zpracovávání, které se opírá o oprávněný zájem, jste kdykoli oprávněni vznést námitku podle čl. 21 GDPR. Při zpracovávání k účelům přímého marketingu a s tím spojeným profilováním platí toto právo bez omezení.
- Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat; legálnost zpracování, které probíhalo do okamžiku odvolání souhlasu, tím není dotčeno.


Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (úřadu pro ochranu údajů), zejména v členském státě EU Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa, kde došlo k předpokládanému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů, které se vztahují k Vaší osobě, dochází k porušení nařízení o ochraně osobních údajů, nebo že byla porušena Vaše práva jako práva subjektu údajů. Uvítáme, pokud s námi předtím navážete kontakt a poskytnete nám příležitost, abychom k tomu zaujali stanovisko. Seznam dozorových úřadů naleznete zde: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Pokud byste se chtěli obrátit přímo na nás, rádi Vám Vaše otázky ohledně ochrany osobních údajů zodpovíme na adrese datenschutz@felder-group.com. Upozorňujeme Vás na to, že Vás požadavek na poskytnutí informací můžeme zpracovat pouze v případě, že nám budete moci prokázat svou totožnost.


Prohlášení o ochraně osobních údajů pro cookies

Naše webová stránka používá cookies. Jedná se malé textové soubory, které umožňují ukládat v koncovém zařízení uživatele během doby, kdy využívá webovou stránku, specifické informace vztahující se k uživateli. Cookies umožňují zjišťovat zejména frekvenci využívání a počet uživatelů stránek, analyzovat chování při využívání stránky, ale i vytvářet naši nabídku tak, aby uživateli lépe vyhovovala. Cookies zůstávají uloženy po ukončení prohlížení a mohou být znovu načteny při další návštěvě stránky. Pokud si to nepřejete, měli byste nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby znemožnil příjem cookies.


Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Google Analytics

Naše webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. O deaktivaci Google Analytics poskytuje firma Google zásuvný modul prohlížeče na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Google Analytics používá cookies. Jedná se malé textové soubory, které umožňují ukládat v koncovém zařízení uživatele specifické informace vztahující se k uživateli. Tyto soubory umožňují, aby firma Google prováděla analýzu využívání naší nabídky webových stránek. Informace o využívání našich stránek získané prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy) se zpravidla předávají na server Google v USA a jsou zde ukládány. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, který umožňuje anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. IP maskování). Pokud je anonymizování aktivní, zkracuje Google IP adresy v členských státech EU nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru, a proto z nich nelze vyvodit závěry o Vaší identitě. Na server firmy Google v USA se plná IP adresa předává a zde se zkracuje pouze ve výjimečných případech. Firma Google respektuje ustanovení o ochraně osobních údajů zahrnuté do dohody „Privacy Shield“ a je registrována v programu „Privacy Shield“ ministerstva obchodu USA s tím, že nashromážděné informace využívá k tomu, aby vyhodnotila používání našich webových stránek, vypracovávala o něm pro nás zprávy a poskytovala nám jiné služby, které s tím souvisejí. Více se dozvíte na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Twitter

Naše webová stránka používá funkce Twitteru, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Při načtení našich stránek s pluginy Twitteru se vytvoří spojení mezi Vaším prohlížečem a servery společnosti Twitter. Už při tom dochází k předávání údajů firmě Twitter. Pokud máte účet na Twitteru, mohou s ním být tyto údaje provázány. Pokud si nepřejete přiřazení těchto údajů k Vašemu účtu na Twitteru, odhlaste se prosím před návštěvou naší stránky z Twitteru. Interakce, zejména kliknutí na tlačítko „Re-Tweet“, se rovněž předávají firmě Twitter. Více se dozvíte na adrese https://twitter.com/privacy.


Prohlášení o ochraně osobních údajů z důvodu využívání pluginů YouTube

Tato internetová stránka obsahuje nejméně jeden plugin firmy You Tube, patřící společnosti Google Inc., se sídlem v San Bruno/Kalifornie, USA. Jakmile navštívíte stránky naší internetové prezentace vybavené pluginem, vytvoří se spojení na servery You Tube. Serveru Youtube se při tom sděluje, kterou konkrétní stránku naší prezentace na internetu jste navštívili. Pokud byste kromě toho byli přihlášeni k účtu You Tube, umožnili byste You Tube přiřadit Vaše chování během surfování k Vašemu osobnímu profilu. Takovéto možnosti přiřazení můžete zabránit, pokud se předtím odhlásíte ze svého účtu. Další informace o získávání a využívání Vašich údajů firmou YouTube získáte v informacích o ochraně údajů na adrese www.youtube.com.


Prohlášení o ochraně osobních údajů ve vztahu k používání tlačítka Pin It firmy Pinterest

Na naší internetové stránce se nachází tlačítko Pin It sociální sítě Pinterest, kterou provozuje firma Pinterest, Inc. – se sídlem 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Používání tlačítka Pin It umožňuje firmě Pinterest získat informaci, že jste navštívili naše internetové stránky. Pokud budete během toho přihlášeni na Vašem účtu Pinterest, může firma Pinterest přiřadit Vaši návštěvu k Vašemu účtu na Pinterest. Kliknutím na tlačítko Pin It se firmě Pinterest předávají údaje a ta je ukládá na serverech (v USA). Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před kliknutím na tlačítko Pin It odhlásit z Vašeho účtu na Pinterest. Abyste mohli chránit své soukromí, vyhledejte si prosím další podrobnosti o získávání údajů a případně o zpracování a využívání Vašich údajů firmou Pinterest a o Vašich právních možnostech a možnostech nastavení v pokynech k ochraně osobních údajů firmy Pinterest na adrese: http://pinterest.com/about/privacy/


Prohlášení o ochraně osobních údajů pro využívání LiveZilla

Tato webová stránka shromažďuje a ukládá prostřednictvím technologií firmy LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) anonymizované údaje za účelem webové analýzy a k provozování systému live chat ke zodpovídání dotazů v rámci přímé podpory. Z těchto anonymizovaných údajů lze vytvářet pseudonymizované profily uživání stránek. Za tím účelem mohou být využívány cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány lokálně na počítači návštěvníka stránek a umožňují tím (mohou umožňovat) jeho opětovné rozpoznání při další návštěvě naší webové stránky. Bez zvlášť uděleného a výslovného souhlasu subjektu údajů nebudou pseudonymizované profily užívání provázány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Technicky je zajištěno, že IP adresy jsou anonymizovány v automatickém režimu. Prostřednictvím konfigurace Vašeho prohlížeče (např. ošetření cookies) můžete zakázat provádění webové analýzy.


Prohlášení o ochraně osobních údajů pro využívání Clicky

Tato webová stránka využívá za účelem získávání statistických údajů o využívání naší webové nabídky službu webové analýzy Clicky. Za tímto účelem se získávají informace o návštěvnících a předávají se na server firmy Roxr Software, Ltd.

Prostřednictvím Clicky lze analyzovat využívání webové stránky ze strany uživatelů. Za tímto účelem se tzv. cookies, tj. textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují provádění analýzy Vašeho využívání webové stránky, předávají firmě Roxr Software, Ltd. Účel a rozsah získávání údajů a další zpracování a využívání údajů firmou Clicky naleznete v informacích firmy Roxr Software, Ltd. o ochraně údajů na adrese clicky.com/help/faq/features/cookies#/terms.